Cennik

Wysokość opłaty ustalana jest z każdym klientem indywidualnie w drodze negocjacji, a tę rozpoczynamy od:

Prowadzenie pełnej księgowości, ewidencji VAT od 650,00 PLN
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT od 140,00 PLN
Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego oraz rejestrów VAT od 100,00 PLN
Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych od każdego zatrudnionego 35,00 PLN
Sporządzenie regulaminu pracy od 1300,00 PLN
Sporządzenie regulaminu płacy od 1300,00 PLN
Sporządzenie regulaminu ZFŚS od 1300,00 PLN
Sporządzenie Zakładowego Planu Kont od 1000,00 PLN
Instrukcja obiegu dokumentów 2600,00 PLN

Instrukcja kasowa

1300,00 PLN

Sporządzenie Zeznania Rocznego ( PIT-36, PIT-37, PIT-38 ) brutto od

37,00 PLN
Sporządzenie Zeznania Rocznego obejmującego dochody z zagranicy -  rozliczenie w Polsce, brutto 62,00 PLN

Zwrot róznicy VAT od materiałów budowlanych, sporządzenie Deklaracji       VZM-1, brutto

100,00 PLN

+ każda uwzględniona faktura

1,23 PLN

Wszystkie ceny nie opisane jako brutto, są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:

  • forma prawna
  • ilość wspólników
  • ilość zatrudnionych pracowników
  • ilość dokumentów księgowych

 Informację o cenach pozostałych usług można uzyskać kontaktując się z Biurem.