Promocja "WSPARCIE" przy przejściowych kłopotach

Pakiet obejmuje działania Biura mające na celu pomoc dla Klientów, którzy mają przejściowe trudności finansowe spowodowane: zakupem środka trwałego, spiętrzeniem spłat kredytowych, uruchomieniem nowych rodzajów działalności itp. Polegające na:

  • obniżce do 80% lub wstrzymaniu podwyżki (w przypadku znacznego wzrostu dowodów księgowych i zakresu usług) na okres 3 miesięcy,
  • opracowanie biznes planu i wspólne poszukiwanie sposobów wyjścia z przejściowych trudności płatniczych,
  • przygotowanie pism i ewentualny współudział w negocjowaniu o umorzenie odsetek przez dostawców, US, ZUS i innych kontrahentów, którzy nie otrzymali zapłaty w terminie.

Warunkiem skorzystania z tego pakietu jest:

  • umowa o współpracy na czas nieokreślony,
  • korzystanie z usług Biura co najmniej 6 miesięcy,
  • stwierdzenie, że następujące trudności mają charakter przejściowy